Estadísticas · Temporada 2022 – 2023

Cuadrillas

Cuadrilla Cacerías Jabalies( Batida) Corzas(Batida)

Nº 1 – Manolo-Carlos

20 47 0

Nº 3 – Oscar

20 56 0

Nº 4 – Ramón

20 35 0

Nº 5 – Guillermo

20 34 0

Nº 6 – Pistola

20 31 0

Nº 7 – Serin

20 36 0

Nº 8 – Garrido

20 35 0

FUERA-CUPO

10

Total

140 284 0

Lotes

Batidas Recechos

Lotes

Jabalies Corzas Jabalies Corzos Corzas

Santufirme

41 0 0 0

Fresno

46 0 0 0

Gorfolí

30 0 0 0

Naranco

27 0 0 0

Folgueres

21 0 0 0

Serín

33 0 0 0

Ruedes

51 0 0 0

Mazuren

35 0 0 0

Total

284 0 0 0

Estadísticas · Temporada 2020 – 2021

Cuadrillas

Cuadrilla Cacerías Jabalies( Batida) Corzas(Batida)

Nº 1 – Manolo-Carlos

20 65 0

Nº 3– Oscar

20 51 0

Nº 4– Ramón

20 48 0

Nº 5– Guillermo

20 47 0

Nº 6– Pistola

20 39 0

Nº 7 – Serin

20 34 0

Nº 8 – Garrido

20 41 0

FUERA-CUPO

4

Total

140 329 0

Lotes

Batidas Recechos

Lotes

Jabalies Corzas Jabalies Corzos Corzas

Santufirme

42 0 2 0

Fresno

47 0 5 0

Gorfolí

26 0 0 0

Naranco

35 0 2 0

Folgueres

26 0 0 0

Serín

52 0 1 0

Ruedes

53 0 4 0

Mazuren

48 0 2 0

Total

329 0 16 0

Estadísticas · Temporada 2019 – 2020

Cuadrillas

Cuadrilla Cacerías Jabalies( Batida) Corzas(Batida)

Nº 1 – Manolo

17 34 0

Nº 2– Carlos

17 41(+1) 0

Nº 3– Oscar

17 53(+1) 0

Nº 4– Ramón

17 51 0

Nº 5– Guillermo

17 36 0

Nº 6– Pistola

17 30(+1) 0

Nº 7 – Andres

17 29(+1) 0

Nº 8 – Garrido

17 45(+1) 0

Total

136 324 0

Lotes

Batidas Recechos

Lotes

Jabalies Corzas Jabalies Corzos Corzas

Santufirme

34 0 4 1

Fresno

57 0 11 1

Gorfolí

22 0 0 0

Naranco

37 0 3 1

Folgueres

35 0 0 0

Serín

46 0 0 0

Ruedes

55 0 7 0

Mazuren

38 0 2 1

Total

324 0 27 4

Estadísticas · Temporada 2018 – 2019

Cuadrillas

Cuadrilla Cacerías Jabalies (0 Batidas) Corzas (0 Batidas)

Nº 1 – Manolo

17 49 0

Nº 2– Carlos

17 42(+1) 0

Nº 3– Oscar

17 58 0

Nº 4– Ramón

17 36(+1) 0

Nº 5– Guillermo

17 37(+2) 0

Nº 6– Pistola

17 38 0

Nº 7 – Andres

17 41 0

Nº 8 – Garrido

17 39(+3) 0

Total

136 347 0

Lotes

Batidas Recechos

Lotes

Jabalies Corzas Jabalies Corzos Corzas

Santufirme

38 0 6 1

Fresno

49 0 9 1

Gorfolí

28 0 1 1

Naranco

43 0 3 2

Folgueres

43 0 3 2

Serín

36 0 3 1

Ruedes

60 0 5 1

Mazuren

50 0 0 0

Total

347 0 30 9

Estadísticas · Temporada 2017 – 2018

Cuadrillas

Cuadrilla Cacerías Jabalies (0 Batidas) Corzas (0 Batidas)

Nº 1 – Manolo

16 33 0

Nº 2– Carlos

16 36 0

Nº 3– Miguel

16 51 0

Nº 4– Ramón

16 34 0

Nº 5– Guillermo

16 29 0

Nº 6– Pistola

16 40 0

Nº 7 – Andres

16 42 0

Nº 8 – Garrido

16 20 0

Subtotal

0 0 0

Cacerías vendidas

0 0 0

Total

128 285 0

Lotes

Batidas Recechos

Lotes

Jabalies Corzas Jabalies Corzos Corzas

Santufirme

42 0 2 2

Fresno

56 0 18 2

Gorfolí

14 0 0 0

Naranco

52 0 3 1

Folgueres

45 0 2 0

Serín

29 0 1 1

Ruedes

47 0 7 0

Total

285 0 33 6

Estadísticas · Temporada 2016 – 2017

Cuadrillas

Cuadrilla Cacerías Jabalies (0 Batidas) Corzas (0 Batidas)

Nº 1 – Manolo

15 28 1

Nº 2– Carlos

15 35 1

Nº 3– Miguel

15 42 2

Nº 4– Ramón

15 37 2

Nº 5– Guillermo

15 21 0

Nº 6– Pistola

15 18 2

Nº 7 – Luis Bango

15 32 2

Nº 8 – Ángel

15 12 2

Subtotal

0 0

Cacerías vendidas

0 0

Total

120 225 12

Lotes

Batidas Recechos

Lotes

Jabalies Corzas Jabalies Corzos Corzas

Santufirme

31 2 2 1

Fresno

44 0 1 3

Gorfolí

15 1 0 1

Naranco

31 2 1 2

Folgueres

37 2 0

Serín

22 2 0 0

Ruedes

45 3 3

Total

225 12 7 10

Estadísticas · Temporada 2015 – 2016

Cuadrillas

Cuadrilla Cacerías Jabalies (0 Batidas) Corzas (0 Batidas)

Nº 1 – Manolo

15 24 2

Nº 2– Carlos

15 32 1

Nº 3– Miguel

15 40 2

Nº 4– Ramón

15 26 2

Nº 5– Guillermo

15 24 2

Nº 6– Pistola

15 17 2

Nº 7 – Luis Bango

15 36 0

Nº 8 – Ángel

15 12 2

Subtotal

120 211

Cacerías vendidas

0 0

Total

120 211 13

Lotes

Batidas Recechos

Lotes

Jabalies Corzas Jabalies Corzos Corzas

Santufirme

30 2

Fresno

37 2 1 1

Gorfolí

16 2

Naranco

42 2 1 4

Folgueres

27 2

Serín

23 1 4 1

Ruedes

36 2

Total

211 13 6 6

Estadísticas · Temporada 2014 – 2015

Cuadrillas

Cuadrilla Cacerías Jabalies (121 Batidas) Corzas (8 Batidas)

Nº 1 – Manolo

14 17

Nº 2– Carlos

14 19

Nº 3– Miguel

14 31

Nº 4– Ramón

14 24

Nº 5– Guillermo

14 11

Nº 6– Pistola

14 14

Nº 7 – Luis Bango

14 20

Nº 8 – Ángel

14 14

Subtotal

112 150

Cacerías vendidas

8 9

Total

120 159 0

Lotes

Batidas Recechos

Lotes

Jabalies Corzas Jabalies Corzos Recechos

Santufirme

22 0 1 2 0

Fresno

29 0 0 1 0

Gorfolí

10 0 0 1 0

Naranco

23 0 4 0 0

Folgueres

19

Serín

25 0 8 2 0

Ruedes

31 1 0

Total

159 1 13 6 0

Estadísticas · Temporada 2013 – 2014

Cuadrillas

Cuadrilla Cacerías Jabalies (121 Batidas) Corzas (8 Batidas)

Nº 1 – Manolo

1 24 2

Nº 2– Carlos

1 19 2

Nº 3– Miguel

1 28 1

Nº 4– Ramón

1 19 0

Nº 5– Guillermo

1 21 1

Nº 6– Pistola

1 14 2

Nº 7 – Luis Bango

1 26 0

Nº 8 – Ángel

1 11 2

Subtotal

8 162 10

Cacerías vencidas

10 10 0

Total

18 172 10

Lotes

Batidas Recechos

Lotes

Jabalies Corzas Jabalies Corzos Recechos

Santufirme

29 1 1

Fresno

31 2 2 1

Gorfolí

17 1 1 1

Naranco

34 2 5 3

Folgueres

10

Serín

13 2 3 1 2

Ruedes

38 2 5

Total

172 10 17 6 2